Zorgkosten

Binnenkort kan ik me weer opmaken voor de aangiften inkomstenbelasting. Een lastig onderwerp daarin is de zorgkosten. Voor u is het wellicht handig om alvast enigszins te weten wat daarbij de spelregels zijn.
 

De zorgkosten zijn aftrekbaar als u zorgkosten betaalt voor uzelf en uw partner, voor uw kinderen jonger dan 27 jaar, voor ernstig gehandicapte personen die tot uw huishouden behoren en voor inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen.
 

Als de kosten geen betrekking hebben op een ziekte of handicap, zijn ze niet aftrekbaar. Er moet een direct verband zijn. Premies voor een zorgverzekering, door de zorgverzekeraar vergoede kosten en kosten die de belastingplichtige zelf betaalt als onderdeel van een vrijwillig of verplicht eigen risico zijn tevens niet aftrekbaar.
 

De zorgkosten zijn alleen aftrekbaar als u ze aannemelijk maakt, met nota’s van de gemaakte kosten en met rekeningafschriften waarop te zien is door wie de kosten betaald zijn. Ook een jaaroverzicht van de zorgverzekeraar is belangrijk.

Enkele zorgkosten uitgelicht:

Genees- en heelkundige hulp

Uitgaven die naar hun aard als medische behandeling zijn te kwalificeren. Denk hierbij aan kosten van een huisarts of verpleging en ook tandartskosten. Kosten voor genees- en heelkundige hulp zijn aftrekbaar als de behandeling op voorschrift of onder begeleiding van een huisarts is uitgevoerd.

Bepaalde aangewezen paramedische behandelingen zijn zonder voorschrift aftrekbaar. Voor genees- en heelkundige hulp zijn kosten van een ooglaserbehandeling nooit aftrekbaar.

 

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen zijn voorzieningen, apparaten en andere medische hulpmiddelen die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Alleen de werkelijke kosten zijn aftrekbaar, maar let op elk jaar worden de regels hieromtrent aangepast.

Dieet op voorschrift huisarts of diëtist

Als u vanwege uw gezondheid een dieet volgt (op voorschrift van een arts of diëtist), dan kan u recht op aftrek hebben als het dieet is opgenomen op de dieetlijst.

 

Extra uitgaven voor kleding- en beddengoed

U heeft recht op een forfaitair bedrag aan aftrek als u in verband met ziekte of invaliditeit voor tenminste een kalenderjaar meer geld uitgeeft aan kleding en beddengoed dan iemand zonder deze ziekte of invaliditeit.

 

Reiskosten ziekenbezoek

U kan reiskosten voor ziekenbezoek onder voorwaarden aftrekken.

De belastingplichtige mag voor de aftrek € 0,19 per kilometer rekenen bij gebruik van een auto. Voor reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere wijze mogen de werkelijke kosten in aftrek gebracht worden. De werkelijke kosten moeten aan de hand van vervoersbewijzen aannemelijk gemaakt worden.

 

Heeft u meer vragen hieromtrent of heeft u hierbij hulp nodig, dan kunt u gerust contact met mij opnemen via mijn website Hera Finance of mijn speciale inkomstenbelasting site.

De belastingdienst digitaliseert

De belastingdienst digitaliseert of toch niet

In verscheidene programma’s is aandacht besteed aan het feit dat de belastingdienst wil stoppen met het versturen van de blauwe enveloppen.

Tja, dat heb ik als boekhouder geweten. De afgelopen periode zijn klanten van mijn kantoor (HeRa Finance) bedolven onder de blauwe enveloppen. Waarom? Juist, omdat wij graag digitaal aangifte willen doen en de correspondentie digitaal ontvangen.

Wil ik met mijn softwarepakket inzage krijgen in de gegevens die de belastingdienst heeft, dan dien ik een machtiging aan te vragen. Deze verstuur ik digitaal en wat doet de belastingdienst? Deze stuurt aan mijn klanten PER POST een activeringscode en diverse brieven om op elk moment deze machtiging te kunnen intrekken. Logisch toch?

Daarnaast duurt het ook nog enkele weken, voordat de noodzakelijke activeringscode verstrekt wordt. Deze poststukken worden “goedkoper” verstuurd via Sandd, het gevolg is dat er 2 weken zit tussen het versturen en het ontvangen van deze poststukken. In totaal duurt het minstens 4 weken, voordat ik mijn werk kan doen en dan vraag ik me af: zou deze route niet gedigitaliseerd kunnen worden?

Wanneer de belastingdienst gewoon een papieren aangifte had verstuurd met daarop een activerings- en intrekkingscode dan hoefde de belastingdienst maar één poststuk te verzenden per belastingplichtige.
Als administratiekantoor zijn wij wat dat betreft veel verder. Wij zijn in staat om de diensten aan te bieden die passend zijn voor onze klanten. Wilt u alles per post aanleveren of ontvangen of wilt u alles digitaal hebben: wij draaien er onze vinger niet voor om. Wilt u op de gebruikelijke manier factureren (via welk systeem dan ook) of direct factureren vanuit uw (aan ons gekoppelde) administratiepakket, kijk: dat noemen we klantvriendelijk en zo hoort het wat ons betreft ook te zijn.

Inmiddels is voor de ondernemers de BTW periode aangebroken. Deze aangifte leveren wij uiteraard digitaal aan bij de belastingdienst. De teruggave (indien van toepassing) wordt door de belastingdienst echter per post verstrekt, want de belastingdienst digitaliseert vooralsnog alleen naar de particuliere klanten. Maar ja, dat is logisch toch?

Aangifte Inkomsten Belasting

Het is inmiddels weer tijd om de jaarlijkse afrekening met de belastingdienst te regelen. Vanaf 1 maart kan de aangifte verstuurd en ingediend worden. Aangezien dit elektronisch gebeurd en de programma’s die dat verzorgen onderhevig is aan bugs (fouten), zal ik adviseren om niet direct er mee aan de slag te gaan. Ik merk het ook in mijn praktijk, veel wijzigingen zorgen weer voor kleine fouten in de software die vervolgens gecorrigeerd dienen te worden. Aangezien dit ons vakgebied is, kunnen wij die fouten herkennen. Veel bugs zijn in mijn pakket inmiddels al ontdekt en hersteld, echter de belastingdienst heeft het pakket nog niet openbaar gemaakt met alle gevolgen van dien.

 

Wilt u snel, vakkundig uw aangifte laten verzorgen door een specialist dan werken zij vanuit hun eigen softwarepakket. Hoe gaat dat in zijn werk?

  1. Uw naw-gegevens, fiscaal nummer en geboortedatum worden ingevoerd.
  2. Vanuit het softwarepakket sturen ze een bericht naar de belastingdienst, waarin er toestemming wordt gevraagd om gebruik te maken van de vooraf ingevulde gegevens.
  3. U ontvangt van de belastingdienst een aantal brieven. Het formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren” is nodig om de machtiging te activeren.
  4. Na ontvangst van de activatiecode kan de aangifte gedaan worden of een afspraak gemaakt worden om samen te kijken of er nog aftrekposten zijn. Per slot van rekening weet de belastingdienst gelukkig nog niet alles.

 

Dit proces van aanvraag tot activatie duurt ongeveer 2 weken en dient elk jaar weer opnieuw gedaan te worden. Zodoende hoeft u niet bang te zijn dat uw gegevens vanzelf naar meerdere mensen gestuurd worden als u ooit van kantoor wisselt.

 

Dat de belastingdienst veel weet, kan u inmiddels zien als u inlogt op MijnOverheid. Middels u DigiD kan u inloggen op uw gegevens en een emailadres opgeven, zodat u op de hoogte blijft van post verstuurd door de overheid. Daarnaast kunt u snel en makkelijk voor u belangrijke gegevens inzien (stel eens voor dat u uw trouwdag vergeten bent, u hoeft het dan niet meer te vragen want deze gegevens staan duidelijk weergegeven).

Ook voor deze site, kunt u via DigiD.nl/machtigen andere personen toegang verlenen.

 

In een eerdere column heb ik al aangegeven om voorzichtig te zijn met uw DigiD gegevens af te geven aan derden. Daarmee kan makkelijk uw bankgegevens veranderd worden en dergelijke. Maar u kunt zich ook niet verschuilen achter iemand anders, want u heeft getekend met uw DigiD. Professionals beschikken over software waarmee makkelijker de aangifte gedaan kan worden en/of meer aftrekposten benut kunnen worden (dan als u het via de belastingsite laat doen). En voor de kosten hoeft u het (tegenwoordig) ook niet te laten. Mijn kantoor hanteert namelijk een tarief van € 25,- incl. BTW per persoon en uw partner krijgt 50% korting als u melding maakt van DWVT.

 

En dan te bedenken dat we daar ook nog eens ons pakket, aansprakelijkheidsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor moeten betalen. Makkelijker en goedkoper kunnen we het echt niet maken. Vragen, reageer gerust via onze site herafinance.nl.

Box 2 aanpassen voor alle ondernemingen

De Inkomsten Belasting voor ondernemers zorgt al enige tijd voor problemen.

 

Recente nieuwsberichten

Onlangs hebben velen al een petitie ondertekend tegen afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Nu staat de nieuws ook vol met berichten inzake de jacht van de belastingdienst tegen schijnzelfstandigen (in de zorg).

Maar er zijn ook genoeg andere aspecten te melden om aan te geven dat de Box 1 ondernemers diverse problemen geven.

  • Probeer maar eens een niet ondernemer (IND medewerkers, rechters, etc) uit te leggen dat het fiscale inkomen van een ondernemer (ondernemerswinst na diverse aftrekken en afschrijvingen) vele malen lager is dan het besteedbaar inkomen van een ondernemer. Op zich ook logisch want bij hen is het fiscale inkomen (bruto loon) juist hoger dan het besteedbaar inkomen.
  • Waarom dien je als ondernemer 3 jaarverslagen te tonen (uitzonderingen daargelaten) en alle IB aangiften, terwijl je als werknemer makkelijk kan volstaan met een werkgeversverklaring en een loonstrook.

Persoonlijk vind ik dat de regering het te aantrekkelijk heeft gemaakt om als ondernemer aan de slag te gaan. Door alle fiscale aftrekposten hoef je over de eerste € 15.000,- winst geen belasting te betalen. Dat is te vergelijken met een bruto loon van meer dan € 22.500,-. Er zijn ook veel werkgevers die daar van profiteren, door werknemers dit voor te stellen terwijl de basis voor het ondernemerschap voor die mensen er nauwelijks is.

Ook de UWV stimuleert mensen om als ondernemer te starten. Echter niet elk persoon is geschikt om ondernemer te zijn, net zo min als elk student geschikt is om de VWO en de universiteit te volgen. In theorie wellicht wel, in de praktijk echter niet.

 

Wat is dan de oplossing

Zou het niet een idee zijn om de “Winst uit onderneming” in zijn geheel uit box 1 te halen en dit in box 2 te laten komen. Ongeveer 70% van de winstdeel van de onderneming dient dan als soort “gebruikelijk loon” in box 1 worden aangegeven.

Voor de onderneming geldt dan regels zoals die voor VPB plichtige ondernemingen ook gelden, echter hoeft er geen Vennootschapsbelasting betaald te worden maar BOX 2 belasting.