Belasting 2022

Het inkomstenbelastingtarief bestaat volgens de belastingsite nog slechts uit 2 tarieven, 37,07% als je onder een belastbaar inkomen zit van 69.399 en 49,50% bij een hoger belastbaar inkomen.

Maar klopt dat wel

Ja, maar de belasting kan verminderd worden met heffingskortingen. In bijgaand stuk ga ik uit van een persoon die inkomen uit tegenwoordig arbeid heeft. Welke heffingskortingen kunnen dan van toepassing zijn: de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Inkomens tot 22.357

Tot aan een inkomen van 22.357 is het maximale belastingtarief 7,05% oftewel € 1.575,-.

Inkomens van 22.357 tot 36.650

Elk euro dat je extra verdiend wordt je heffingskorting verminderd met 3,397% oftewel je belastingtarief bedraagt 40,47% (37,07% + 3,397%).

Inkomens van 36.650 tot 69.399

Elk euro dat je extra verdiend wordt je heffingskorting verminderd met 11,867% oftewel je belastingtarief bedraagt 48,94% (37,07% + 11,867%).

Inkomens van 69.399 tot 109.347

Elk euro dat je extra verdiend wordt je heffingskorting verminderd met 5,86% oftewel je belastingtarief bedraagt 55,36% (49,5% + 5,86%). (De algemene heffingskorting bedraagt hier 0, alleen arbeidskorting is nog van toepassing).

Inkomens boven 109.347

De heffingskorting is hier niet meer van toepassing oftewel je belastingtarief bedraagt 49,5% voor elk euro dat je extra verdiend.

Is dit alles dan?

Nee, want we hebben ook zoiets als zorgtoeslag. Deze bedraagt maximaal € 1.336,-, maar wordt verminderd met ongeveer 13,7% bij een belastbaar inkomen tussen 22.362 en 31.999.

Dus effectief wordt je inkomen met 54,33% (37,07% IB tarief + 3,397% heffingskorting + 13,7% zorgtoeslag) belast voor elk loonsverhoging waarbij je belastbaar inkomen valt tussen 22.362 en 31.999.

Belastbaar inkomen vanBelastbaar inkomen totIB tarief HeffingskortingZorgtoeslagEffectief
22.35722.36237,07%3,397%0%40,47%
22.36231.39937,07%3,397%13,7%54,33%
31.39936.65037,07%3,397%0%40,47%
36.65069.39937,07%11,867%0%48,94%
69.399109.34749,5%5,86%0%55,36%
109.34749,5%0%0%49,5%

Bron:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/algemene_heffingskorting/tabel-algemene-heffingskorting-2022

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/arbeidskorting/tabel-arbeidskorting-2022

Voorkom erfbelasting met een aanvullend legaat

Aan belasting betalen hebben mijn klanten een hekel. Maar mijn vak wordt wat dat betreft erg beperkt. Er zijn steeds minder aftrekposten. Zo hebben een flink aantal mensen al zelfs belasting betaald over de eigen woning.

Ik heb al eerder aangegeven dat schenken handig kan zijn om belasting te besparen.

Maar er is nog een mogelijkheid waar naar mijn mening veel te weinig rekening mee wordt gehouden.

Maak gebruik van legaten in uw testament. Ik zelf heb ze 12 jaar geleden al opgenomen in de mijne, maar helaas kom ik ze nog te weinig tegen.

Zo mocht ik laatst de aangifte erfbelasting verzorgen. Het grootste gedeelte van de erfenis zat in steen (meerwaarde op de woonhuis). Aangifte is ingediend en helaas moest er (erf)belasting betaald worden. Deze belasting is beperkt omdat de partner een flinke vrijstelling heeft en ook de helft van het totale vermogen.

Maar wellicht voelt u hem aankomen. Als de partner ons ook verlaat, zal de erfbelasting een flink stuk hoger uit komen te vallen (in deze zaak zelfs drie keer zo hoog). Tenzij we er nu nog iets aan doen!

Kan dat dan? Jazeker, we moeten dan wel naar de notaris om een aanvullend legaat bij het testament op te nemen. U kunt namelijk de kleinkinderen ook als erfgenaam in uw testament opnemen. Om de normale route zoveel mogelijk te volgen kunt u denken om uw kleinkinderen een legaat onder bewind te gunnen ter hoogte van de vrijstelling. Wellicht is het daarbij ook handig om rekening te houden als het aantal kleinkinderen niet evenredig is verdeeld onder uw kinderen.

Maar als we ervan uit gaan dat u twee kinderen heeft en allebei de kinderen hebben zelf ook 2 kinderen dan kan deze legaat de familie € 8.000 tot € 32.000 aan erfbelasting besparen. En dat is serieus veel geld!

Indien er vragen zijn, kunt u gerust contact met mij opnemen.

Hermes Ratgers

Restschuld bij verkoop woning

Als u tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 uw eigen woning met verlies verkoopt, bestaat er een fiscale regeling die het mogelijk maakt om de rente af te trekken van de restschuld. Dit is mogelijk voor de duur van 15 jaar en aflossen is fiscaal niet verplicht.

Voor deze renteaftrek maakt het niet uit of de financiering gebeurt door een nieuwe hypotheek of een persoonlijke lening, zolang de restschuld maar gefinancierd is en ontstaan is tussen bovengenoemde data. Het maakt dus niets uit of u een andere woning koopt of dat u huurt.

Om deze restschuld te berekenen gaat de belastingdienst uit van de fiscale waarde van de hypotheek. Dit is het deel van de hypotheek die besteed was aan de eigen woning en waarover u jaarlijks renteaftrek genoot.

Naast de standaard verkoop zijn er ook andere situaties die de belastingdienst als verkoop ziet. Enkele voorbeelden zijn onder andere:

 • schenking (mogelijk ook schenkbelasting verschuldigd)
 • de woning wordt uw 2e woning, bijvoorbeeld door samenwonen
 • verhuur van de volledige woning, waardoor u er niet meer zelf kunt wonen
 • de woning brand af of wordt gesloopt
 • de woning gaat van uw privé-vermogen over naar uw ondernemingsvermogen
 • bij verhuizing waarbij de fiscale termijn verloopt voor renteaftrek en de woning is nog niet verkocht (let op, deze termijn dient vóór 1 januari 2018 verlopen te zijn om in aanmerking te komen voor de regeling)

In deze gevallen is de verkoopprijs de waarde in het economisch verkeer.

Makelaars en hypotheekadviseurs raden u dus ook aan om uw verkoopplannen snel te realiseren. Mijn advies: Wacht met verkopen totdat uw woning meer waard is geworden. Als de bank de restschuld al wil financieren, dan kiest u voor een schuld zonder dat daar iets tegenover staat. Daarnaast gelden er andere bepalingen inzake renteaftrek voor de nieuwe woning, met daarnaast aflosverplichtingen waardoor u per saldo wellicht flink achteruit gaat. Uw makelaar en hypotheekadviseur gaat er uiteraard NIET op achteruit.

Zorgkosten

Binnenkort kan ik me weer opmaken voor de aangiften inkomstenbelasting. Een lastig onderwerp daarin is de zorgkosten. Voor u is het wellicht handig om alvast enigszins te weten wat daarbij de spelregels zijn.
 

De zorgkosten zijn aftrekbaar als u zorgkosten betaalt voor uzelf en uw partner, voor uw kinderen jonger dan 27 jaar, voor ernstig gehandicapte personen die tot uw huishouden behoren en voor inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen.
 

Als de kosten geen betrekking hebben op een ziekte of handicap, zijn ze niet aftrekbaar. Er moet een direct verband zijn. Premies voor een zorgverzekering, door de zorgverzekeraar vergoede kosten en kosten die de belastingplichtige zelf betaalt als onderdeel van een vrijwillig of verplicht eigen risico zijn tevens niet aftrekbaar.
 

De zorgkosten zijn alleen aftrekbaar als u ze aannemelijk maakt, met nota’s van de gemaakte kosten en met rekeningafschriften waarop te zien is door wie de kosten betaald zijn. Ook een jaaroverzicht van de zorgverzekeraar is belangrijk.

Enkele zorgkosten uitgelicht:

Genees- en heelkundige hulp

Uitgaven die naar hun aard als medische behandeling zijn te kwalificeren. Denk hierbij aan kosten van een huisarts of verpleging en ook tandartskosten. Kosten voor genees- en heelkundige hulp zijn aftrekbaar als de behandeling op voorschrift of onder begeleiding van een huisarts is uitgevoerd.

Bepaalde aangewezen paramedische behandelingen zijn zonder voorschrift aftrekbaar. Voor genees- en heelkundige hulp zijn kosten van een ooglaserbehandeling nooit aftrekbaar.

 

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen zijn voorzieningen, apparaten en andere medische hulpmiddelen die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Alleen de werkelijke kosten zijn aftrekbaar, maar let op elk jaar worden de regels hieromtrent aangepast.

Dieet op voorschrift huisarts of diëtist

Als u vanwege uw gezondheid een dieet volgt (op voorschrift van een arts of diëtist), dan kan u recht op aftrek hebben als het dieet is opgenomen op de dieetlijst.

 

Extra uitgaven voor kleding- en beddengoed

U heeft recht op een forfaitair bedrag aan aftrek als u in verband met ziekte of invaliditeit voor tenminste een kalenderjaar meer geld uitgeeft aan kleding en beddengoed dan iemand zonder deze ziekte of invaliditeit.

 

Reiskosten ziekenbezoek

U kan reiskosten voor ziekenbezoek onder voorwaarden aftrekken.

De belastingplichtige mag voor de aftrek € 0,19 per kilometer rekenen bij gebruik van een auto. Voor reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere wijze mogen de werkelijke kosten in aftrek gebracht worden. De werkelijke kosten moeten aan de hand van vervoersbewijzen aannemelijk gemaakt worden.

 

Heeft u meer vragen hieromtrent of heeft u hierbij hulp nodig, dan kunt u gerust contact met mij opnemen via mijn website Hera Finance of mijn speciale inkomstenbelasting site.

Aangifte Inkomsten Belasting

Het is inmiddels weer tijd om de jaarlijkse afrekening met de belastingdienst te regelen. Vanaf 1 maart kan de aangifte verstuurd en ingediend worden. Aangezien dit elektronisch gebeurd en de programma’s die dat verzorgen onderhevig is aan bugs (fouten), zal ik adviseren om niet direct er mee aan de slag te gaan. Ik merk het ook in mijn praktijk, veel wijzigingen zorgen weer voor kleine fouten in de software die vervolgens gecorrigeerd dienen te worden. Aangezien dit ons vakgebied is, kunnen wij die fouten herkennen. Veel bugs zijn in mijn pakket inmiddels al ontdekt en hersteld, echter de belastingdienst heeft het pakket nog niet openbaar gemaakt met alle gevolgen van dien.

 

Wilt u snel, vakkundig uw aangifte laten verzorgen door een specialist dan werken zij vanuit hun eigen softwarepakket. Hoe gaat dat in zijn werk?

 1. Uw naw-gegevens, fiscaal nummer en geboortedatum worden ingevoerd.
 2. Vanuit het softwarepakket sturen ze een bericht naar de belastingdienst, waarin er toestemming wordt gevraagd om gebruik te maken van de vooraf ingevulde gegevens.
 3. U ontvangt van de belastingdienst een aantal brieven. Het formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren” is nodig om de machtiging te activeren.
 4. Na ontvangst van de activatiecode kan de aangifte gedaan worden of een afspraak gemaakt worden om samen te kijken of er nog aftrekposten zijn. Per slot van rekening weet de belastingdienst gelukkig nog niet alles.

 

Dit proces van aanvraag tot activatie duurt ongeveer 2 weken en dient elk jaar weer opnieuw gedaan te worden. Zodoende hoeft u niet bang te zijn dat uw gegevens vanzelf naar meerdere mensen gestuurd worden als u ooit van kantoor wisselt.

 

Dat de belastingdienst veel weet, kan u inmiddels zien als u inlogt op MijnOverheid. Middels u DigiD kan u inloggen op uw gegevens en een emailadres opgeven, zodat u op de hoogte blijft van post verstuurd door de overheid. Daarnaast kunt u snel en makkelijk voor u belangrijke gegevens inzien (stel eens voor dat u uw trouwdag vergeten bent, u hoeft het dan niet meer te vragen want deze gegevens staan duidelijk weergegeven).

Ook voor deze site, kunt u via DigiD.nl/machtigen andere personen toegang verlenen.

 

In een eerdere column heb ik al aangegeven om voorzichtig te zijn met uw DigiD gegevens af te geven aan derden. Daarmee kan makkelijk uw bankgegevens veranderd worden en dergelijke. Maar u kunt zich ook niet verschuilen achter iemand anders, want u heeft getekend met uw DigiD. Professionals beschikken over software waarmee makkelijker de aangifte gedaan kan worden en/of meer aftrekposten benut kunnen worden (dan als u het via de belastingsite laat doen). En voor de kosten hoeft u het (tegenwoordig) ook niet te laten. Mijn kantoor hanteert namelijk een tarief van € 25,- incl. BTW per persoon en uw partner krijgt 50% korting als u melding maakt van DWVT.

 

En dan te bedenken dat we daar ook nog eens ons pakket, aansprakelijkheidsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor moeten betalen. Makkelijker en goedkoper kunnen we het echt niet maken. Vragen, reageer gerust via onze site herafinance.nl.

Uitvaartverzekering nog zinvol?

U kent het vast wel. De flyers van verzekeraars om de kosten van uw uitvaart te verzekeren.

U bepaalt zelf hoe uw afscheid eruitziet en kiest u een verzekering die daarbij past. Onze verzekeringen dekken veel meer dan alleen de kosten van de begrafenis.

Heb ik zelf ook een uitvaartverzekering?

Nee, dat heb ik niet.

 • Allereerst om de heel eenvoudige reden dat ik nu leef en mijn nabestaanden liever met een warme hand geef dan met een koude hand.
 • Ten tweede wil een dergelijk verzekeringsmaatschappij er natuurlijk ook aan verdienen. De flyers, reclameuitingen en alle personeel moeten natuurlijk ook betaald worden. Daar zou ik dan aan meewerken, maar wat blijft er uiteindelijk over om besteed te worden aan mijn uitvaart.
 • Ten derde heb ik persoonlijk een ander verzekering wat tot uitkering komt bij mijn overlijden (ze doen het er maar mee).

Is het niet handiger om zelf te sparen voor mijn uitvaart?

Mijn antwoord daarop is JA.

Mijn nabestaanden mogen een flink stuk van de eventuele erfenis middels een aangifte erfbelasting afdragen aan de belastingdienst. Het percentage dat afgedragen dient te worden is tussen de 10% en 40% (ervan uitgaande dat de erfenis de vrijstelling te boven gaat).
Church: Couple Sad at Graveyard Ceremony
Echter de kosten van de uitvaart is hierbij aftrekbaar!

U mag begrafenis- of crematiekosten van de erfenis aftrekken. De begrafenis- of crematiekosten moet u verminderen met ontvangen uitkeringen van de uitvaartverzekeringen.

Aangezien de kosten van de verzekering niet aftrekbaar zijn, zijn dit punten die u in uw afweging mee kunnen nemen.