Koopzondag

In de gemeente waar ik woon (Twenterand) is er nogal wat te doen omtrent de koopzondag.

Het is bij wet verboden om op zon- en feestdagen open te zijn, waarbij er een vrijstelling geldt voor avondwinkels, vrijstelling voor gelovigen van een religie dat een andere rustdag hanteert dan de zondag en daarnaast kan de gemeente vrijstellingen geven. Tot dusver heeft Twenterand deze vrijstelling nog niet gegeven.

Leidt de koopzondag tot meer omzet? Wellicht maar naar mijn mening alleen inzake impulsaankopen. Een ijsje, koffie of gebak etc. Voor wat betreft de primaire levensbehoeften zal het slechts een verschuiving van de dag of plaats van aankoop zijn.

Andere behoeften als kleding-, electronica- en (tuin)meubelwinkels daar kun je wellicht wat meer tijd voor nemen (om als gezin) rustig te kijken wat je wenst of nodig hebt. Maar geef je daar meer uit als je dat op een zondag kan kopen i.p.v. een ander dag? Ik denk het niet.

Een van de kritieken (vooral binnen deze gemeente) is de zondagrust. Een van de geloofsuitingen die ge-/ misbruikt wordt om de openstelling op zondagen tegen te gaan. Maar als je deze stelling hanteert, ben je dan helemaal eerlijk? Hoeveel mensen volharden zich volledig aan de zondagsrust? En volharden deze mensen zich ook aan alle andere geboden die opgesteld zijn? Of worden die wel weggemoffeld onder de verzachtende omstandigheden (van dat ze niet meer van deze tijd zijn). Ik denk dan maar zo, waarom was het vroeger gewoon dat er families waren met 10 kinderen en nu niet meer? Klaarblijkelijk is er toch iets (in de geloofsovertuiging) veranderd.

In een bericht geplaatst op een van de sociale media kanalen, zag ik een reactie dat het erg belangrijk werd gevonden dat de supermarkten ook op zondag open gingen. Maar is een koopzondag noodzakelijk voor je supermarktbezoek of ga je voornamelijk voor andere winkel?

Mijn antwoord is dat ik geen probleem heb als andere winkels gebruik zouden kunnen maken van koopzondagen. Supermarkten vind ik niet nodig, heb ik per ongeluk te weinig dan kunnen we nog altijd de horeca extra omzet gunnen. Maar wat heb ik wel tekort, dat is tijd. Ik ben alle dagen op kantoor te vinden. Winkelen en boodschappen moeten dus allemaal in het weekend plaatsvinden. Net als de tuin, auto etc etc. Nu wordt het door niet alle omwonenden gewaardeerd als ik een aantal zaken op de zondag doe, dus alles moet op de zaterdag gedaan worden. Ik zou heel graag in alle rust op een zondag (en niet alle zondagen) de tijd kunnen nemen om met mijn gezin te kijken naar (tuin)meubelen, woonaccessoires, kleding en/of schoenen. Want dan gun je mij ook mijn rust.

En wil je als winkelier zo graag op de zondag open, wellicht is het een optie om een kerkgenootschap te starten dat de maandag als rustdag hanteert.

Autisme Spectrum Stoornis

[mp_row]
[mp_span col=”12″]
[mp_text]
De eerste week van April was de autisme week. Oftewel het autisme is extra onder de aandacht gehouden, om mensen bewust te maken dat deze stoornis er is.

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die je niet aan de buitenkant ziet, maar het heeft een grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier verschilt per persoon, en ook per levensfase. Ook de kenmerken van autisme waar hij / zij moeite mee heeft verschilt ook per persoon.
[/mp_text]
[/mp_span]
[/mp_row]
[mp_row]

[mp_span col=”9″]
[mp_text]

Kenmerken van autisme zijn:

Beperkingen in de sociale interactie

Contacten leggen met andere mensen is lastig, dat kan komen doordat zij zich moeilijk in kunnen leven in de gedachtewereld en de bedoelingen van een ander.

Weerstand tegen veranderingen en verminderde flexibiliteit

Iemand met autisme vindt een voorspelbaar verloop van de dag meestal prettig. Veel mensen met autisme hebben veel vaste routines en verstoring daarvan kan veel stress opleveren.

Beperkingen in de communicatie

Informatie wordt vaak letterlijk genomen, waardoor gezegdes, ironie, sarcasme, gebaren, lichaamstaal en gezichtsexpressies moeilijk begrepen wordt. Hierdoor ontstaat vaak conflicten met anderen.

Opvallend beperkte interesses

Maar met de interesses die ze hebben, kunnen ze zeer intensief bezig zijn en hebben vaak moeite om dit te stoppen (preoccupatie).

Beperkingen in de voorstellingsvermogen

Vaak hebben ze moeite om een voorstelling te maken van toekomstige situaties omdat het voorstellingsvermogen niet goed ontwikkeld is.

Overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels

Veel mensen met autisme zijn overgevoelig voor geluid, licht, aanraking, textuur van eten of geur en ondergevoelig voor pijnprikkels.

[/mp_text]

[/mp_span]

[mp_span col=”3″]
[mp_image id=”1240″ size=”large” link_type=”lightbox” link=”#” target=”false” caption=”true” align=”right”]

[/mp_span]

[/mp_row]
[mp_row]
[mp_span col=”12″]
[mp_text]
Mensen met autisme hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ze zijn directer in de communicatie (ook als er niet om gevraagd wordt). Hierdoor kan de informatie op een verkeerde manier overgebracht worden.

Maar is dat nu een stoornis als mensen die kenmerken hebben?

Je kan je afvragen of niet-directe communicatie, huichelarij en hypocriet gedrag niet een veel grotere stoornis is. Wat voor de een sociaal gewenst gedrag is, is voor de ander ongewenst gedrag. Toch!
[/mp_text]
[/mp_span]
[/mp_row]

Lastenverlichter

In mijn praktijk hoor ik nogal eens adviezen die mijn klanten in hun dagelijks leven te horen krijgen, de zogenaamde borrelpraatjes. Allerlei adviezen die te maken hebben met zogenaamde fiscale voordelen en belastingverminderingen. Het zijn echter niet altijd goede adviezen…

Ik noem als voorbeeld het advies dat je moet investeren. Een veelgebruikt argument van mij is dan, waarom zou je iets uitgeven om daar maximaal 52% (via belastingvermindering) voor terug te krijgen?
En al heb je een aftrekpost, levert dat fiscaal ook een voordeel op? Om die reden heb ik voor een van mijn klanten ook niet alle aftrekposten benut, aangezien zij juist door een hoger inkomen meer voordelen konden benutten.

Voor ondernemers zijn er enkele fiscale trucs, die een voordeel kunnen opleveren. Dat heeft die adviseur dan goed gedaan, toch? Niet wat mij betreft, want de meeste trucs zijn tijdelijke voordelen (in verband met startersregelingen) die als je daar niet gebruik van maakt op een later moment weer een aftrekpost oplevert. Terwijl je dan juist een hoger inkomen hebt (als het goed is).

Als bedrijfseconoom kijk ik liever naar het totaal plaatje. Wat kost het mij / mijn klant en wat levert het mij / mijn klant op. Vaak kom ik dan ook met oplossingen die mijn klanten een flink voordeel opleveren, zelfs als het ten koste gaat van de hoogte van mijn eigen rekening.

Op mijn facebookpagina Hermes Ratgers, administratieve lastenverlichter zal ik regelmatig enkele van deze voordelige zaken delen. Ook zullen daar enkele standaarddocumenten ter beschikking worden gesteld, zoals enkele aanpasbare modelovereenkomsten (die in de plaats zijn gekomen voor de VAR). Mocht u vragen hebben, dan kunt u ze daar gerust stellen.

De belastingdienst digitaliseert

De belastingdienst digitaliseert of toch niet

In verscheidene programma’s is aandacht besteed aan het feit dat de belastingdienst wil stoppen met het versturen van de blauwe enveloppen.

Tja, dat heb ik als boekhouder geweten. De afgelopen periode zijn klanten van mijn kantoor (HeRa Finance) bedolven onder de blauwe enveloppen. Waarom? Juist, omdat wij graag digitaal aangifte willen doen en de correspondentie digitaal ontvangen.

Wil ik met mijn softwarepakket inzage krijgen in de gegevens die de belastingdienst heeft, dan dien ik een machtiging aan te vragen. Deze verstuur ik digitaal en wat doet de belastingdienst? Deze stuurt aan mijn klanten PER POST een activeringscode en diverse brieven om op elk moment deze machtiging te kunnen intrekken. Logisch toch?

Daarnaast duurt het ook nog enkele weken, voordat de noodzakelijke activeringscode verstrekt wordt. Deze poststukken worden “goedkoper” verstuurd via Sandd, het gevolg is dat er 2 weken zit tussen het versturen en het ontvangen van deze poststukken. In totaal duurt het minstens 4 weken, voordat ik mijn werk kan doen en dan vraag ik me af: zou deze route niet gedigitaliseerd kunnen worden?

Wanneer de belastingdienst gewoon een papieren aangifte had verstuurd met daarop een activerings- en intrekkingscode dan hoefde de belastingdienst maar één poststuk te verzenden per belastingplichtige.
Als administratiekantoor zijn wij wat dat betreft veel verder. Wij zijn in staat om de diensten aan te bieden die passend zijn voor onze klanten. Wilt u alles per post aanleveren of ontvangen of wilt u alles digitaal hebben: wij draaien er onze vinger niet voor om. Wilt u op de gebruikelijke manier factureren (via welk systeem dan ook) of direct factureren vanuit uw (aan ons gekoppelde) administratiepakket, kijk: dat noemen we klantvriendelijk en zo hoort het wat ons betreft ook te zijn.

Inmiddels is voor de ondernemers de BTW periode aangebroken. Deze aangifte leveren wij uiteraard digitaal aan bij de belastingdienst. De teruggave (indien van toepassing) wordt door de belastingdienst echter per post verstrekt, want de belastingdienst digitaliseert vooralsnog alleen naar de particuliere klanten. Maar ja, dat is logisch toch?

Dat is Twente op zijn best

Met deze kop werd er in de Tubantia melding gemaakt over hoe vrienden de winkel van een Vriezenveens vuurwerkslachtoffer open houden. Ook zijn er verscheidene oproepen geweest om een goede noaber te zijn en voortaan de producten aldaar te betrekken.

Hoezo voortaan? Waarom deden we dat nog niet dan? Was de winkel nog niet bekend genoeg, durfden we niet binnen te komen, bang voor het onbekende, bang om iets te moeten kopen of juist bang om teveel te betalen?

In onze jacht om efficiënt te winkelen en goedkoop uit te zijn, komen we al snel online uit en laten we de lokale winkelier / ondernemer weleens links liggen. Hoe begrijpelijk en eenvoudig te verklaren dat ook is, zijn er ook vele verklaringen voor waarom er een verschil zit in de tarieven en waarom het belangrijk is verder te kijken. Binnen redelijke grenzen uiteraard.

Maar ook het sociale aspect wordt verwaarloosd bij dergelijk (online) koopgedrag. Door te winkelen bij de plaatselijke ondernemers kom je ook in contact met anderen en dien je te communiceren. Wees een goede noaber en toon belangstelling voor de plaatselijke.

Voorbeeld: een man moest om zijn auto goedgekeurd te hebben een aanpassing laten verrichten. Een kennis zou dit doen (?) voor €50,- terwijl de garage daarvoor €100,- rekende. Vraagt de garage teveel? Nee, want van die €100,- moet er €20,- als BTW afgedragen worden. Een gedeelte van het overgebleven bedrag is ter dekking van de algemene kosten (huur / loonkosten / boekhouder / verzekeringen) en wat resteert daar mag de onderneming belasting over betalen. De ondernemer houdt (zelfs zonder personeel) een schijntje over van die €100,-. Toch verdien je zelf €50,- door voor de goedkopere optie te kiezen. Maar de gevolgen van de goedkopere optie kunnen zijn dat de ondernemer het niet meer redt, gevolgen zijn nog meer leegstand, meer werkloosheid en consequenties bij de toeleveranciers. Los van de vraag of je de persoon succesvol aansprakelijk kan stellen als er fouten worden gemaakt, want je kunt nergens heen om iets te bewijzen.

Ook de overheid heeft een belangrijke rol hierbij. Landelijk is het te overwegen om verschil tussen zwart/wit werk te verkleinen door het BTW tarief op alle arbeid te verlagen naar 6%. Maar ook de gemeente kan helpen door “oneerlijke concurrentie” tegen te gaan en niet haar eigen inkomsten / projecten voorop te stellen.

Een goede noaber gaat dus verder dan helpen na een ongeluk.

Gelukkig heb ik genoeg parkeerplaatsen voor als jullie willen noaberen aan de Nieuwstraat 21 te Vroomshoop.

Uitvaartverzekering nog zinvol?

U kent het vast wel. De flyers van verzekeraars om de kosten van uw uitvaart te verzekeren.

U bepaalt zelf hoe uw afscheid eruitziet en kiest u een verzekering die daarbij past. Onze verzekeringen dekken veel meer dan alleen de kosten van de begrafenis.

Heb ik zelf ook een uitvaartverzekering?

Nee, dat heb ik niet.

 • Allereerst om de heel eenvoudige reden dat ik nu leef en mijn nabestaanden liever met een warme hand geef dan met een koude hand.
 • Ten tweede wil een dergelijk verzekeringsmaatschappij er natuurlijk ook aan verdienen. De flyers, reclameuitingen en alle personeel moeten natuurlijk ook betaald worden. Daar zou ik dan aan meewerken, maar wat blijft er uiteindelijk over om besteed te worden aan mijn uitvaart.
 • Ten derde heb ik persoonlijk een ander verzekering wat tot uitkering komt bij mijn overlijden (ze doen het er maar mee).

Is het niet handiger om zelf te sparen voor mijn uitvaart?

Mijn antwoord daarop is JA.

Mijn nabestaanden mogen een flink stuk van de eventuele erfenis middels een aangifte erfbelasting afdragen aan de belastingdienst. Het percentage dat afgedragen dient te worden is tussen de 10% en 40% (ervan uitgaande dat de erfenis de vrijstelling te boven gaat).
Church: Couple Sad at Graveyard Ceremony
Echter de kosten van de uitvaart is hierbij aftrekbaar!

U mag begrafenis- of crematiekosten van de erfenis aftrekken. De begrafenis- of crematiekosten moet u verminderen met ontvangen uitkeringen van de uitvaartverzekeringen.

Aangezien de kosten van de verzekering niet aftrekbaar zijn, zijn dit punten die u in uw afweging mee kunnen nemen.

Maakt het voor uw tarief uit of u een BV heeft of een VOF?

Veel administratiekantoren vragen een veel hoger tarief voor een BV dan voor een VOF.
Uiteraard is dat de keuze aan desbetreffende kantoor of deze dat kan rechtvaardigen, maar wat maakt het verschil nu?

BV

 • Het verwerken van de boekhouding]Financiële administratie
 • In ieder geval van de aandeelhouder(s), mits uitzondering van toepassing is]Salarisadministratie
 • Het opstellen van een jaarverslag voor een BV is verplicht]Jaarverslag
 • Het opstellen van een KvK verslag voor een BV is verplicht, mits uitzondering van toepassing is]KvK verslag
 • Via de aangifte VPB wordt de belasting ingelicht]Aangifte VPB
 • Via de aangifte IB wordt de belasting ingelicht]Aangifte IB

VOF

 • Het verwerken van de boekhouding]Financiële administratie
 • In ieder geval van de aandeelhouder(s), mits uitzondering van toepassing is]Salarisadministratie
 • Het opstellen van een jaarverslag voor een BV is verplicht]Jaarverslag
 • Het opstellen van een KvK verslag voor een BV is verplicht, mits uitzondering van toepassing is]KvK verslag
 • Via de aangifte VPB wordt de belasting ingelicht]Aangifte VPB
 • Via de aangifte IB wordt de belasting ingelicht]Aangifte IB

Het bewijs is geleverd!

Of toch niet?

De verschillen:

Salarisadministratie

De aandeelhouder dient verloond te worden, dit mag vereenvoudigd aangeleverd worden. Indien een VOF personeel in dienst heeft, betreft het maar 1 extra salarisstrook.

Jaarverslag

Is niet altijd verplicht, maar vaak wel wenselijk indien de eigenaar (voor privé) een financiering nodig heeft. Het uitwerken van de boekhouding dient altijd te gebeuren, het opstellen van een jaarverslag is niet enorm tijdrovend.

KvK verslag

Dit betreft een korte weergave van de jaarverslag. Niet heel tijdrovend.

Aangifte VPB

Het jaarverslag moet worden ingevuld in een aangiftepakket en uitgewerkt worden. Echter bij een IB-ondernemer dient dit ook te worden gedaan maar dan bij de IB-aangifte. Bij een VOF zelfs 2 keer.

Aangifte IB

Voor een IB-ondernemers is dit gespecialiseerd werk. Een IB aangifte voor particulieren ook, echter wordt vaak zelf gedaan. Dit geldt ook voor aandeelhouders.

Wilt u een eerlijke berekening?

Of een vergelijking

Vraag dan een offerte aan bij Administratiekantoor HeRa Finance

Hoe hoog mag het verschil volgens u zijn?

Box 2 aanpassen voor alle ondernemingen

De Inkomsten Belasting voor ondernemers zorgt al enige tijd voor problemen.

 

Recente nieuwsberichten

Onlangs hebben velen al een petitie ondertekend tegen afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Nu staat de nieuws ook vol met berichten inzake de jacht van de belastingdienst tegen schijnzelfstandigen (in de zorg).

Maar er zijn ook genoeg andere aspecten te melden om aan te geven dat de Box 1 ondernemers diverse problemen geven.

 • Probeer maar eens een niet ondernemer (IND medewerkers, rechters, etc) uit te leggen dat het fiscale inkomen van een ondernemer (ondernemerswinst na diverse aftrekken en afschrijvingen) vele malen lager is dan het besteedbaar inkomen van een ondernemer. Op zich ook logisch want bij hen is het fiscale inkomen (bruto loon) juist hoger dan het besteedbaar inkomen.
 • Waarom dien je als ondernemer 3 jaarverslagen te tonen (uitzonderingen daargelaten) en alle IB aangiften, terwijl je als werknemer makkelijk kan volstaan met een werkgeversverklaring en een loonstrook.

Persoonlijk vind ik dat de regering het te aantrekkelijk heeft gemaakt om als ondernemer aan de slag te gaan. Door alle fiscale aftrekposten hoef je over de eerste € 15.000,- winst geen belasting te betalen. Dat is te vergelijken met een bruto loon van meer dan € 22.500,-. Er zijn ook veel werkgevers die daar van profiteren, door werknemers dit voor te stellen terwijl de basis voor het ondernemerschap voor die mensen er nauwelijks is.

Ook de UWV stimuleert mensen om als ondernemer te starten. Echter niet elk persoon is geschikt om ondernemer te zijn, net zo min als elk student geschikt is om de VWO en de universiteit te volgen. In theorie wellicht wel, in de praktijk echter niet.

 

Wat is dan de oplossing

Zou het niet een idee zijn om de “Winst uit onderneming” in zijn geheel uit box 1 te halen en dit in box 2 te laten komen. Ongeveer 70% van de winstdeel van de onderneming dient dan als soort “gebruikelijk loon” in box 1 worden aangegeven.

Voor de onderneming geldt dan regels zoals die voor VPB plichtige ondernemingen ook gelden, echter hoeft er geen Vennootschapsbelasting betaald te worden maar BOX 2 belasting.

Overdrachtsbelasting

Op 31 augustus is er een besluit uitgebracht om (vooruitlopende op toekomstige wetswijziging) vanaf 1 september 2012 het termijn van 6 maanden te verruimen naar 36 maanden voor de doorverkoop van eenzelfde onroerende zaak.

(zie toelichting)

De vraag is of hiermee de stagnerende markt vlot wordt geholpen?

Ja, dat helpt. Maar helpt dit de verkopers op dit moment? Volgens diverse economen dalen de huizenprijzen door in 2013 (zie artikel)*. Maar als de huizenprijzen blijven dalen, hebben de huidige verkopers een probleem. De overdrachtsbelasting is vanaf 15 juni 2011 2%, maar daarvoor was het 6%.

De verkopers die hun woning (niet al te lang) voor 15 juni 2011 hebben gekocht, hebben een hoger kans op een restschuld bij verkoop. Om dit te voorkomen, is het niet logisch dat de verkopers vrijwillig de prijs te laten zakken.

Wellicht is het een optie om het besluit te verruimen, zodat degene die met bovenstaande situatie te maken hebben eenmalig tegemoet worden gekomen.

*NOOT: dit artikel is voor bekendmaking van het nieuwe besluit