Belasting 2022

Het inkomstenbelastingtarief bestaat volgens de belastingsite nog slechts uit 2 tarieven, 37,07% als je onder een belastbaar inkomen zit van 69.399 en 49,50% bij een hoger belastbaar inkomen.

Maar klopt dat wel

Ja, maar de belasting kan verminderd worden met heffingskortingen. In bijgaand stuk ga ik uit van een persoon die inkomen uit tegenwoordig arbeid heeft. Welke heffingskortingen kunnen dan van toepassing zijn: de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Inkomens tot 22.357

Tot aan een inkomen van 22.357 is het maximale belastingtarief 7,05% oftewel € 1.575,-.

Inkomens van 22.357 tot 36.650

Elk euro dat je extra verdiend wordt je heffingskorting verminderd met 3,397% oftewel je belastingtarief bedraagt 40,47% (37,07% + 3,397%).

Inkomens van 36.650 tot 69.399

Elk euro dat je extra verdiend wordt je heffingskorting verminderd met 11,867% oftewel je belastingtarief bedraagt 48,94% (37,07% + 11,867%).

Inkomens van 69.399 tot 109.347

Elk euro dat je extra verdiend wordt je heffingskorting verminderd met 5,86% oftewel je belastingtarief bedraagt 55,36% (49,5% + 5,86%). (De algemene heffingskorting bedraagt hier 0, alleen arbeidskorting is nog van toepassing).

Inkomens boven 109.347

De heffingskorting is hier niet meer van toepassing oftewel je belastingtarief bedraagt 49,5% voor elk euro dat je extra verdiend.

Is dit alles dan?

Nee, want we hebben ook zoiets als zorgtoeslag. Deze bedraagt maximaal € 1.336,-, maar wordt verminderd met ongeveer 13,7% bij een belastbaar inkomen tussen 22.362 en 31.999.

Dus effectief wordt je inkomen met 54,33% (37,07% IB tarief + 3,397% heffingskorting + 13,7% zorgtoeslag) belast voor elk loonsverhoging waarbij je belastbaar inkomen valt tussen 22.362 en 31.999.

Belastbaar inkomen vanBelastbaar inkomen totIB tarief HeffingskortingZorgtoeslagEffectief
22.35722.36237,07%3,397%0%40,47%
22.36231.39937,07%3,397%13,7%54,33%
31.39936.65037,07%3,397%0%40,47%
36.65069.39937,07%11,867%0%48,94%
69.399109.34749,5%5,86%0%55,36%
109.34749,5%0%0%49,5%

Bron:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/algemene_heffingskorting/tabel-algemene-heffingskorting-2022

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/arbeidskorting/tabel-arbeidskorting-2022