Dat is Twente op zijn best

Met deze kop werd er in de Tubantia melding gemaakt over hoe vrienden de winkel van een Vriezenveens vuurwerkslachtoffer open houden. Ook zijn er verscheidene oproepen geweest om een goede noaber te zijn en voortaan de producten aldaar te betrekken.

Hoezo voortaan? Waarom deden we dat nog niet dan? Was de winkel nog niet bekend genoeg, durfden we niet binnen te komen, bang voor het onbekende, bang om iets te moeten kopen of juist bang om teveel te betalen?

In onze jacht om efficiënt te winkelen en goedkoop uit te zijn, komen we al snel online uit en laten we de lokale winkelier / ondernemer weleens links liggen. Hoe begrijpelijk en eenvoudig te verklaren dat ook is, zijn er ook vele verklaringen voor waarom er een verschil zit in de tarieven en waarom het belangrijk is verder te kijken. Binnen redelijke grenzen uiteraard.

Maar ook het sociale aspect wordt verwaarloosd bij dergelijk (online) koopgedrag. Door te winkelen bij de plaatselijke ondernemers kom je ook in contact met anderen en dien je te communiceren. Wees een goede noaber en toon belangstelling voor de plaatselijke.

Voorbeeld: een man moest om zijn auto goedgekeurd te hebben een aanpassing laten verrichten. Een kennis zou dit doen (?) voor €50,- terwijl de garage daarvoor €100,- rekende. Vraagt de garage teveel? Nee, want van die €100,- moet er €20,- als BTW afgedragen worden. Een gedeelte van het overgebleven bedrag is ter dekking van de algemene kosten (huur / loonkosten / boekhouder / verzekeringen) en wat resteert daar mag de onderneming belasting over betalen. De ondernemer houdt (zelfs zonder personeel) een schijntje over van die €100,-. Toch verdien je zelf €50,- door voor de goedkopere optie te kiezen. Maar de gevolgen van de goedkopere optie kunnen zijn dat de ondernemer het niet meer redt, gevolgen zijn nog meer leegstand, meer werkloosheid en consequenties bij de toeleveranciers. Los van de vraag of je de persoon succesvol aansprakelijk kan stellen als er fouten worden gemaakt, want je kunt nergens heen om iets te bewijzen.

Ook de overheid heeft een belangrijke rol hierbij. Landelijk is het te overwegen om verschil tussen zwart/wit werk te verkleinen door het BTW tarief op alle arbeid te verlagen naar 6%. Maar ook de gemeente kan helpen door “oneerlijke concurrentie” tegen te gaan en niet haar eigen inkomsten / projecten voorop te stellen.

Een goede noaber gaat dus verder dan helpen na een ongeluk.

Gelukkig heb ik genoeg parkeerplaatsen voor als jullie willen noaberen aan de Nieuwstraat 21 te Vroomshoop.

Crowdfunding, het alternatief bij gebrek aan risiconeming banken?

De tendens is al een tijd zichtbaar, maar sinds de bankencrisis is er een zodanige omslag gekomen in de visie van banken dat een financiering voor kleine tot middelgrootte ondernemers vrijwel onmogelijk is geworden.

De risico moet volledig afgedekt worden en dan nog is de kans op afwijzing aanwezig.

Hoe nu verder als je als ondernemer in Nederland (waarbij niet snel financiering rechtstreeks gevraagd wordt aan familie / vrienden en kennissen) extra geld nodig hebt voor je plannen. Je gaat zoeken naar alternatieven.

Alternatieve financiering

Wat zijn de alternatieve mogelijkheden om aan een financiering te komen? Oa:

  • Eigen netwerk (familie, vrienden en kennissen)
  • Investeerder
  • Crowdfunding
  • Microfinanciering
  • Kredietunie
  • Participatiemaatschappijen
  • Regionale ontwikkelmaatschappijen
  • Beurs

 

Vreemd genoeg hebben de meeste Nederlanders er moeite mee om binnen hun eigen netwerk te kijken of de financiering kan worden opgehaald. Dit in tegenstelling tot de Chinese cultuur, die in mijn ogen een zeer goede visie en betaalmentaliteit hebben.

Tegenwoordig zie je steeds meer crowdfunding websites opkomen en je wordt ook steeds meer getriggerd door anderen om daar na te gaan kijken. Particulieren (investeerders) worden getriggerd met een hogere rendement dan bij banken.

Krijg je daadwerkelijk een hoger rendement?

Aan de hand van een specifieke casus (waarbij ik zelf enigszins bij betrokken ben geweest) wil ik u waarschuwen. Een van mijn klanten wilde graag zijn onderneming verkopen. Een potentiële koper heeft zich gemeld en ik werd als belastingconsulent van de verkopende ondernemer gevraagd om inzicht te geven in de cijfers aan de potentiële koper en zijn adviseur. Dat heb ik gedaan door over de verschillende jaren o.a. de omzet en inkoopwaarde van de omzet af te geven. De marge wat behaald werd was bij deze klant laag, maar naar de reden hiervoor is niet gevraagd.

 

Verkoopproces

In april 2015 (meer dan een jaar later) zag ik dat de potentiële koper de financiering voor elkaar probeerde te krijgen middels de site geldvoorelkaar.nl

De investeerders krijgen daar slechts 3 geprinte pagina’s informatie omtrent de propositie. Waarbij in slechts 1 alinea van 4 zinnen iets wordt verteld over de te verwachten resultaten.

Hierin wordt melding gemaakt van de begrote omzet van ongeveer € 110.000,- (die zou zijn onderbouwd uit mijn aangeleverde cijfers) en een cash-flow van € 30.000,-. Volgend jaar zou een omzet van € 175.000,- gerealiseerd worden met een cash-flow van € 69.000,-

Was deze informatie reëel?

Nee, de omzet klopte enigszins. Maar de cash-flow was ruimschoots minder dan wat de potentiële koper heeft aangegeven. De adviseurs hebben zeer waarschijnlijk de marge gecorrigeerd naar een voor de horeca meer gebruikelijker marge. Op zich niets mis mee, behoudens dat een zeer substantieel deel van de omzet werd behaald uit verkoop rookwaren. De marge daarop is zeer minimaal.

Dus de investeerders zijn voorgelogen over de cash-flow, laat staan of een omzetstijging van meer dan 55% realistisch is.

De financiering was binnen 1 dag opgehaald

Het gevraagde kredietbedrag van € 42.500,- was binnen 1 dag opgehaald. Wat nu?

Geen idee, ik vermoed dat de investeerders een probleemfinanciering zijn aangegaan. De kans dat de potentiële koper aan zijn verplichtingen kan voldoen acht ik zeer gering. Los van het feit dat de daadwerkelijke overname nog 3 maanden op zich liet wachten.

Conclusie

Is crowdfunding een goed alternatief?

Jazeker, echter bekijk goed hoe de site in mekaar steekt, met welke partijen u te maken heeft en wat voor een informatie u krijgt over de propositie.

Ik ben in ieder geval hier goed wakker door geschud, maar het geeft ook een indruk om hoe enkele concullega’s zonder scrupules hun (potentiële) klanten in de problemen kunnen en willen brengen.