Zorgkosten

Binnenkort kan ik me weer opmaken voor de aangiften inkomstenbelasting. Een lastig onderwerp daarin is de zorgkosten. Voor u is het wellicht handig om alvast enigszins te weten wat daarbij de spelregels zijn.
 

De zorgkosten zijn aftrekbaar als u zorgkosten betaalt voor uzelf en uw partner, voor uw kinderen jonger dan 27 jaar, voor ernstig gehandicapte personen die tot uw huishouden behoren en voor inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen.
 

Als de kosten geen betrekking hebben op een ziekte of handicap, zijn ze niet aftrekbaar. Er moet een direct verband zijn. Premies voor een zorgverzekering, door de zorgverzekeraar vergoede kosten en kosten die de belastingplichtige zelf betaalt als onderdeel van een vrijwillig of verplicht eigen risico zijn tevens niet aftrekbaar.
 

De zorgkosten zijn alleen aftrekbaar als u ze aannemelijk maakt, met nota’s van de gemaakte kosten en met rekeningafschriften waarop te zien is door wie de kosten betaald zijn. Ook een jaaroverzicht van de zorgverzekeraar is belangrijk.

Enkele zorgkosten uitgelicht:

Genees- en heelkundige hulp

Uitgaven die naar hun aard als medische behandeling zijn te kwalificeren. Denk hierbij aan kosten van een huisarts of verpleging en ook tandartskosten. Kosten voor genees- en heelkundige hulp zijn aftrekbaar als de behandeling op voorschrift of onder begeleiding van een huisarts is uitgevoerd.

Bepaalde aangewezen paramedische behandelingen zijn zonder voorschrift aftrekbaar. Voor genees- en heelkundige hulp zijn kosten van een ooglaserbehandeling nooit aftrekbaar.

 

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen zijn voorzieningen, apparaten en andere medische hulpmiddelen die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Alleen de werkelijke kosten zijn aftrekbaar, maar let op elk jaar worden de regels hieromtrent aangepast.

Dieet op voorschrift huisarts of diëtist

Als u vanwege uw gezondheid een dieet volgt (op voorschrift van een arts of diëtist), dan kan u recht op aftrek hebben als het dieet is opgenomen op de dieetlijst.

 

Extra uitgaven voor kleding- en beddengoed

U heeft recht op een forfaitair bedrag aan aftrek als u in verband met ziekte of invaliditeit voor tenminste een kalenderjaar meer geld uitgeeft aan kleding en beddengoed dan iemand zonder deze ziekte of invaliditeit.

 

Reiskosten ziekenbezoek

U kan reiskosten voor ziekenbezoek onder voorwaarden aftrekken.

De belastingplichtige mag voor de aftrek € 0,19 per kilometer rekenen bij gebruik van een auto. Voor reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere wijze mogen de werkelijke kosten in aftrek gebracht worden. De werkelijke kosten moeten aan de hand van vervoersbewijzen aannemelijk gemaakt worden.

 

Heeft u meer vragen hieromtrent of heeft u hierbij hulp nodig, dan kunt u gerust contact met mij opnemen via mijn website Hera Finance of mijn speciale inkomstenbelasting site.

Wetswijzigingen

Zoals ieder jaar heeft onze regering ook dit jaar weer enkele wetswijzigingen op stapel.

Het nadeel van de wijzigingen van de afgelopen tijd is dat er geen touw meer aan vast te knopen is.

Als onze regering eens eerst zou bepalen waar ze heen willen, dan zou het wat makkelijker zijn. Of zou het zo zijn, dat bepaalde wijzigingen uit het verleden, toch grotere consequenties hebben gehad dan dat vooraf was te overzien?

Zoals bijvoorbeeld het (fiscaal) stimuleren van ondernemerschap. Het gevolg is dat er veel slimme (adviseurs van) ondernemers zijn geweest, die ervoor zorgden dat er steeds minder werknemers zijn in Nederland. De meesten zijn vervangen door “kleine zelfstandigen” (beter bekend als ZZP-ers). Het voordeel voor de werkgevers was dat ze geen last meer hebben van vakbonden, ziekteverzuim en andere nadelige consequenties.

Dat probleem hebben ze neergelegd bij de veroorzakers (?) zelf. Niet werken = Geen vergoeding. Maar de consequentie is wel dat de hoeveelheid “kleine zelfstandigen” enorm is gegroeid, terwijl een flink deel daarvan slechts een zeer selecte groep opdrachtgevers heeft (en wellicht ook niet goed weet hoe ze dat moeten uitbreiden). Om het oneigenlijke gebruik (als zelfstandige werken voor je vroegere werkgever) op te lossen, kwamen onze ambtenaren met de oplossing “Verklaring Arbeids Relatie” (VAR).

Daarmee was de opdrachtgever afgedekt, maar de wetgever niet. Het oneigenlijke gebruik kon namelijk eenvoudig doorgaan, door bij de aanvraag het aantal opdrachtgevers iets te rooskleurig in te vullen. Als de wetgever daarachter kwam, dan was de “kleine zelfstandige” het haasje (of al snel de kale kip).

Vanaf 1 mei moeten we werken met een modelovereenkomst.

Als er gewerkt wordt met een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, dan krijgt de opdrachtgever vooraf zekerheid over de gevolgen voor de loonheffing. Constateert de belastingdienst dat er niet conform de afspraken wordt gewerkt, zodat er wel een dienstverband blijkt te zijn, dan zijn voortaan de opdrachtgever en opdrachtnemer samen verantwoordelijk. Dit maakt de opdrachtgever angstig met het gevolg dat er (wellicht) met minder “kleine zelfstandigen” worden gewerkt, of dat er extra aanvullende voorwaarden in de overeenkomst komen.
Ik kom zelfs tegen dat een kleine zelfstandige aansprakelijk gesteld kan worden voor de scheet van de opdrachtgever!

Dus de opdrachtgevers nemen weer personeel in dienst?
Jammer genoeg niet, want laat nu net daar de regelgeving ook weer aangepast zijn ten nadele van de werkgevers.
Hoezo? Bijvoorbeeld dankzij de aanpassingen in het ontslagrecht.

Mijn voorstel zou zijn:

A. stimuleer het in dienst nemen van werknemers (werkgevers en werknemers gelijke opzegtermijn,
vermindering premies volks- en werknemersverzekeringen)
B. verlaag het BTW tarief op (alle) arbeid
C. verplichte cursus ondernemersvaardigheden voor zelfstandigen
D. schaf de verschillende CAO’s af
E. schaf de vakbondsverenigingen af

De gevolgen hiervan zijn dat er (A) meer werkgevers weer personeel in dienst gaan nemen, daarbij minder last hebben van verhogende factoren als (D) en (E). De mensen die dan het ondernemerschap ingaan als “kleine zelfstandigen” zijn beter voorbereid (C) en hebben minder last hebben van zwartwerkers omdat het verschil in beloning verminderd is (B).

Lastenverlichter

In mijn praktijk hoor ik nogal eens adviezen die mijn klanten in hun dagelijks leven te horen krijgen, de zogenaamde borrelpraatjes. Allerlei adviezen die te maken hebben met zogenaamde fiscale voordelen en belastingverminderingen. Het zijn echter niet altijd goede adviezen…

Ik noem als voorbeeld het advies dat je moet investeren. Een veelgebruikt argument van mij is dan, waarom zou je iets uitgeven om daar maximaal 52% (via belastingvermindering) voor terug te krijgen?
En al heb je een aftrekpost, levert dat fiscaal ook een voordeel op? Om die reden heb ik voor een van mijn klanten ook niet alle aftrekposten benut, aangezien zij juist door een hoger inkomen meer voordelen konden benutten.

Voor ondernemers zijn er enkele fiscale trucs, die een voordeel kunnen opleveren. Dat heeft die adviseur dan goed gedaan, toch? Niet wat mij betreft, want de meeste trucs zijn tijdelijke voordelen (in verband met startersregelingen) die als je daar niet gebruik van maakt op een later moment weer een aftrekpost oplevert. Terwijl je dan juist een hoger inkomen hebt (als het goed is).

Als bedrijfseconoom kijk ik liever naar het totaal plaatje. Wat kost het mij / mijn klant en wat levert het mij / mijn klant op. Vaak kom ik dan ook met oplossingen die mijn klanten een flink voordeel opleveren, zelfs als het ten koste gaat van de hoogte van mijn eigen rekening.

Op mijn facebookpagina Hermes Ratgers, administratieve lastenverlichter zal ik regelmatig enkele van deze voordelige zaken delen. Ook zullen daar enkele standaarddocumenten ter beschikking worden gesteld, zoals enkele aanpasbare modelovereenkomsten (die in de plaats zijn gekomen voor de VAR). Mocht u vragen hebben, dan kunt u ze daar gerust stellen.

Aangifte Inkomsten Belasting

Het is inmiddels weer tijd om de jaarlijkse afrekening met de belastingdienst te regelen. Vanaf 1 maart kan de aangifte verstuurd en ingediend worden. Aangezien dit elektronisch gebeurd en de programma’s die dat verzorgen onderhevig is aan bugs (fouten), zal ik adviseren om niet direct er mee aan de slag te gaan. Ik merk het ook in mijn praktijk, veel wijzigingen zorgen weer voor kleine fouten in de software die vervolgens gecorrigeerd dienen te worden. Aangezien dit ons vakgebied is, kunnen wij die fouten herkennen. Veel bugs zijn in mijn pakket inmiddels al ontdekt en hersteld, echter de belastingdienst heeft het pakket nog niet openbaar gemaakt met alle gevolgen van dien.

 

Wilt u snel, vakkundig uw aangifte laten verzorgen door een specialist dan werken zij vanuit hun eigen softwarepakket. Hoe gaat dat in zijn werk?

  1. Uw naw-gegevens, fiscaal nummer en geboortedatum worden ingevoerd.
  2. Vanuit het softwarepakket sturen ze een bericht naar de belastingdienst, waarin er toestemming wordt gevraagd om gebruik te maken van de vooraf ingevulde gegevens.
  3. U ontvangt van de belastingdienst een aantal brieven. Het formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren” is nodig om de machtiging te activeren.
  4. Na ontvangst van de activatiecode kan de aangifte gedaan worden of een afspraak gemaakt worden om samen te kijken of er nog aftrekposten zijn. Per slot van rekening weet de belastingdienst gelukkig nog niet alles.

 

Dit proces van aanvraag tot activatie duurt ongeveer 2 weken en dient elk jaar weer opnieuw gedaan te worden. Zodoende hoeft u niet bang te zijn dat uw gegevens vanzelf naar meerdere mensen gestuurd worden als u ooit van kantoor wisselt.

 

Dat de belastingdienst veel weet, kan u inmiddels zien als u inlogt op MijnOverheid. Middels u DigiD kan u inloggen op uw gegevens en een emailadres opgeven, zodat u op de hoogte blijft van post verstuurd door de overheid. Daarnaast kunt u snel en makkelijk voor u belangrijke gegevens inzien (stel eens voor dat u uw trouwdag vergeten bent, u hoeft het dan niet meer te vragen want deze gegevens staan duidelijk weergegeven).

Ook voor deze site, kunt u via DigiD.nl/machtigen andere personen toegang verlenen.

 

In een eerdere column heb ik al aangegeven om voorzichtig te zijn met uw DigiD gegevens af te geven aan derden. Daarmee kan makkelijk uw bankgegevens veranderd worden en dergelijke. Maar u kunt zich ook niet verschuilen achter iemand anders, want u heeft getekend met uw DigiD. Professionals beschikken over software waarmee makkelijker de aangifte gedaan kan worden en/of meer aftrekposten benut kunnen worden (dan als u het via de belastingsite laat doen). En voor de kosten hoeft u het (tegenwoordig) ook niet te laten. Mijn kantoor hanteert namelijk een tarief van € 25,- incl. BTW per persoon en uw partner krijgt 50% korting als u melding maakt van DWVT.

 

En dan te bedenken dat we daar ook nog eens ons pakket, aansprakelijkheidsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor moeten betalen. Makkelijker en goedkoper kunnen we het echt niet maken. Vragen, reageer gerust via onze site herafinance.nl.