Wetswijzigingen

Zoals ieder jaar heeft onze regering ook dit jaar weer enkele wetswijzigingen op stapel.

Het nadeel van de wijzigingen van de afgelopen tijd is dat er geen touw meer aan vast te knopen is.

Als onze regering eens eerst zou bepalen waar ze heen willen, dan zou het wat makkelijker zijn. Of zou het zo zijn, dat bepaalde wijzigingen uit het verleden, toch grotere consequenties hebben gehad dan dat vooraf was te overzien?

Zoals bijvoorbeeld het (fiscaal) stimuleren van ondernemerschap. Het gevolg is dat er veel slimme (adviseurs van) ondernemers zijn geweest, die ervoor zorgden dat er steeds minder werknemers zijn in Nederland. De meesten zijn vervangen door “kleine zelfstandigen” (beter bekend als ZZP-ers). Het voordeel voor de werkgevers was dat ze geen last meer hebben van vakbonden, ziekteverzuim en andere nadelige consequenties.

Dat probleem hebben ze neergelegd bij de veroorzakers (?) zelf. Niet werken = Geen vergoeding. Maar de consequentie is wel dat de hoeveelheid “kleine zelfstandigen” enorm is gegroeid, terwijl een flink deel daarvan slechts een zeer selecte groep opdrachtgevers heeft (en wellicht ook niet goed weet hoe ze dat moeten uitbreiden). Om het oneigenlijke gebruik (als zelfstandige werken voor je vroegere werkgever) op te lossen, kwamen onze ambtenaren met de oplossing “Verklaring Arbeids Relatie” (VAR).

Daarmee was de opdrachtgever afgedekt, maar de wetgever niet. Het oneigenlijke gebruik kon namelijk eenvoudig doorgaan, door bij de aanvraag het aantal opdrachtgevers iets te rooskleurig in te vullen. Als de wetgever daarachter kwam, dan was de “kleine zelfstandige” het haasje (of al snel de kale kip).

Vanaf 1 mei moeten we werken met een modelovereenkomst.

Als er gewerkt wordt met een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, dan krijgt de opdrachtgever vooraf zekerheid over de gevolgen voor de loonheffing. Constateert de belastingdienst dat er niet conform de afspraken wordt gewerkt, zodat er wel een dienstverband blijkt te zijn, dan zijn voortaan de opdrachtgever en opdrachtnemer samen verantwoordelijk. Dit maakt de opdrachtgever angstig met het gevolg dat er (wellicht) met minder “kleine zelfstandigen” worden gewerkt, of dat er extra aanvullende voorwaarden in de overeenkomst komen.
Ik kom zelfs tegen dat een kleine zelfstandige aansprakelijk gesteld kan worden voor de scheet van de opdrachtgever!

Dus de opdrachtgevers nemen weer personeel in dienst?
Jammer genoeg niet, want laat nu net daar de regelgeving ook weer aangepast zijn ten nadele van de werkgevers.
Hoezo? Bijvoorbeeld dankzij de aanpassingen in het ontslagrecht.

Mijn voorstel zou zijn:

A. stimuleer het in dienst nemen van werknemers (werkgevers en werknemers gelijke opzegtermijn,
vermindering premies volks- en werknemersverzekeringen)
B. verlaag het BTW tarief op (alle) arbeid
C. verplichte cursus ondernemersvaardigheden voor zelfstandigen
D. schaf de verschillende CAO’s af
E. schaf de vakbondsverenigingen af

De gevolgen hiervan zijn dat er (A) meer werkgevers weer personeel in dienst gaan nemen, daarbij minder last hebben van verhogende factoren als (D) en (E). De mensen die dan het ondernemerschap ingaan als “kleine zelfstandigen” zijn beter voorbereid (C) en hebben minder last hebben van zwartwerkers omdat het verschil in beloning verminderd is (B).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *