Overdrachtsbelasting

Op 31 augustus is er een besluit uitgebracht om (vooruitlopende op toekomstige wetswijziging) vanaf 1 september 2012 het termijn van 6 maanden te verruimen naar 36 maanden voor de doorverkoop van eenzelfde onroerende zaak.

(zie toelichting)

De vraag is of hiermee de stagnerende markt vlot wordt geholpen?

Ja, dat helpt. Maar helpt dit de verkopers op dit moment? Volgens diverse economen dalen de huizenprijzen door in 2013 (zie artikel)*. Maar als de huizenprijzen blijven dalen, hebben de huidige verkopers een probleem. De overdrachtsbelasting is vanaf 15 juni 2011 2%, maar daarvoor was het 6%.

De verkopers die hun woning (niet al te lang) voor 15 juni 2011 hebben gekocht, hebben een hoger kans op een restschuld bij verkoop. Om dit te voorkomen, is het niet logisch dat de verkopers vrijwillig de prijs te laten zakken.

Wellicht is het een optie om het besluit te verruimen, zodat degene die met bovenstaande situatie te maken hebben eenmalig tegemoet worden gekomen.

*NOOT: dit artikel is voor bekendmaking van het nieuwe besluit