Autisme Spectrum Stoornis

[mp_row]
[mp_span col=”12″]
[mp_text]
De eerste week van April was de autisme week. Oftewel het autisme is extra onder de aandacht gehouden, om mensen bewust te maken dat deze stoornis er is.

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die je niet aan de buitenkant ziet, maar het heeft een grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier verschilt per persoon, en ook per levensfase. Ook de kenmerken van autisme waar hij / zij moeite mee heeft verschilt ook per persoon.
[/mp_text]
[/mp_span]
[/mp_row]
[mp_row]

[mp_span col=”9″]
[mp_text]

Kenmerken van autisme zijn:

Beperkingen in de sociale interactie

Contacten leggen met andere mensen is lastig, dat kan komen doordat zij zich moeilijk in kunnen leven in de gedachtewereld en de bedoelingen van een ander.

Weerstand tegen veranderingen en verminderde flexibiliteit

Iemand met autisme vindt een voorspelbaar verloop van de dag meestal prettig. Veel mensen met autisme hebben veel vaste routines en verstoring daarvan kan veel stress opleveren.

Beperkingen in de communicatie

Informatie wordt vaak letterlijk genomen, waardoor gezegdes, ironie, sarcasme, gebaren, lichaamstaal en gezichtsexpressies moeilijk begrepen wordt. Hierdoor ontstaat vaak conflicten met anderen.

Opvallend beperkte interesses

Maar met de interesses die ze hebben, kunnen ze zeer intensief bezig zijn en hebben vaak moeite om dit te stoppen (preoccupatie).

Beperkingen in de voorstellingsvermogen

Vaak hebben ze moeite om een voorstelling te maken van toekomstige situaties omdat het voorstellingsvermogen niet goed ontwikkeld is.

Overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels

Veel mensen met autisme zijn overgevoelig voor geluid, licht, aanraking, textuur van eten of geur en ondergevoelig voor pijnprikkels.

[/mp_text]

[/mp_span]

[mp_span col=”3″]
[mp_image id=”1240″ size=”large” link_type=”lightbox” link=”#” target=”false” caption=”true” align=”right”]

[/mp_span]

[/mp_row]
[mp_row]
[mp_span col=”12″]
[mp_text]
Mensen met autisme hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ze zijn directer in de communicatie (ook als er niet om gevraagd wordt). Hierdoor kan de informatie op een verkeerde manier overgebracht worden.

Maar is dat nu een stoornis als mensen die kenmerken hebben?

Je kan je afvragen of niet-directe communicatie, huichelarij en hypocriet gedrag niet een veel grotere stoornis is. Wat voor de een sociaal gewenst gedrag is, is voor de ander ongewenst gedrag. Toch!
[/mp_text]
[/mp_span]
[/mp_row]